Dansk
English

VarmeVeksler

Til følgende opgaver er Pladevarmevekslere velegnede:

 • Fjernvarme og VVS opgaver
 • Kraftværker, Kraft/varmeværker, biogasanlæg m.m.
 • Skibsbygning
 • On- og Offshore sektor
 • Sukker industri
 • Kemisk industri
 • Pharmaceutical industri
 • Overfladebehandling
 • Papir industri
 • Tekstil industri
 • Bygning og varmtvandsforsyning
 • Kølebrancen
 • Jern og stål industri
 • Næringsmiddel industri

Vi har her valgt at vise data for nogle af de pladetype som er mest anvendt. Find links til datasheets til venstre.

Bang Heatexchange / UNEX Heatexchanger | Stenvej 16 | DK-7200 Grindsted | Tel. +45 28 11 93 15 | bang@bangheat.dkBang Heat Exchange ApS er KELVION partner.